پایگاه مقاومت شهید غلامرضا عدلو از کلیه عزیزان جهت عضویت دعوت به مینمایدبا توجه به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس پایگاه مقاومت شهید غلامرضا عدلو از کلیه علاقه مندان به فعالیتهای فرهنگی دعوت به عضویت می نماید. لذا با در دست داشتن پوشه - کپی مدرک تحصیلی - کپی کارت ملی 2 برگ - و کپی شناسنامه  2 سری از تمام صفحات به اتحاديه مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نماييد