ثبت اطلاعات مزد پرداختی در سامانه پیمایش مزد


خبر-ثبت اطلاعات مزد پرداختی در سامانه پیمایش مزد
ثبت اطلاعات مزد پرداختی در سامانه پیمایش مزد

 بنابر نیاز سازمان کار و امور اجتماعی خواهشمند است به منظور برنامه ریزی و پایش مزد، اطلاعات کارگاه و میزان هزینه های حقوق پرداختی در سال 94 را ( با ذکر یا بدون ذکر نام.اختیاری) در سامانه اینترنتی پیمایش مزد به آدرس اینترنتی ذکر شده در لینک ذیل  ثبت نمایید.**اتحادیه عطاران و سقط فروشان**

peymayeshmozd.mcls.gov.ir

دریافت فایل ضمیمه اول