بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل بدهی در 6 ماهه نخست سال 1395


خبر-بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل بدهی در 6 ماهه نخست سال 1395
بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل بدهی در 6 ماهه نخست سال 1395

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح تصوير پیوست،درصورتی که اصل بدهی مالیات قطعی شده قابل بخشش، اعم ازمالیات مستقیم و یا ارزش افزوده،در6ماهه نخست سال 95 پرداخت شود،کلیه جرایم متعلقه بخشوده میگردد.لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمانهای امور مالیاتی مراجعه فرمایید**اتحادیه عطاران و سقط فروشان**
 

دریافت فایل ضمیمه اول