خواص-خواص درمانی گل محمدی

خواص درمانی گل محمدی

مقدمه گل محمدی یکي از گونه های گل سرخ (رُز) است و متعلق به گیاهان خانواده Rosaceae و نام علمی آن Rosa damascene  می باشد. مدارک تاریخی نشان می دهد که زادگاه آغازین این گل سرزمین ادامه مطلب ←