خبر-بخشنامه به کلیه اعضا

بخشنامه به کلیه اعضا

بخشنامه به کليه اعضا سلام عليکم احتراماً عطف به نامه شماره25005/302/9/پ/94/ص مورخ 8/7/1394 دانشگاه علوم پزشکی، به استحضار می رساند که عرضه و فروش کالا های با مشخصات ذيل الذکر ادامه مطلب ←